Warning: include(/home/dignam/public_html/libraries/phputf8/utils/inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dignam/public_html/index.php on line 8 Warning: include(/home/dignam/public_html/libraries/phputf8/utils/inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dignam/public_html/index.php on line 8 Warning: include(): Failed opening '/home/dignam/public_html/libraries/phputf8/utils/inc.php' for inclusion (include_path='.') in /home/dignam/public_html/index.php on line 8 Stowarzyszenie
 
   
Stowarzyszenie
środa, 18 lutego 2009 09:13

Śląskie Stowarzyszenie „ AD VITAM DIGNAM” zostało założone w 1993 roku. Głównymi celami statutowymi Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie, zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej, podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków umożliwiających osobom uzależnionym od alkoholu wyzwolenie się z nałogu, udzielanie różnych form wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie systematycznej działalności informacyjno-propagandowej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu, organizowanie sieci hosteli dla osób chorych i uzależnionych, organizowanie szkolenia zawodowego i tworzenie miejsc pracy dla osób  uzależnionych od alkoholu i chorych psychicznie, inspirowanie i popieranie rozwoju różnych form samopomocy i społecznych systemów oparcia- takich jak grupy samopomocy, kluby, ośrodki pomocy rodzinom, planowanie i wspieranie  różnych form szkolenia osób zajmujących się terapią i pomaganiem, popieranie badań naukowych dotyczących skutecznych form rehabilitacji chorych psychicznie, leczenia odwykowego , rozwiązywania problemów w obszarze nadużywania alkoholu i profilaktyki zaburzeń psychicznych.


Obecne działania organizacji w ramach długofalowego procesu rehabilitacji
społecznej osób chorych psychicznie to:
- prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych psychicznie
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla ok. 50 osób z zaburzeniami psychicznymi
- prowadzenie Hostelu dla 4 mieszkańców- osób z zaburzeniami psychicznymi
- wspieranie i koordynowanie działalności klubów osób psychicznie chorych oraz klubów ich rodzin
- prowadzenie grup wsparcia, arteterapii, grup dyskusyjnych i treningowych
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
- szkolenie wolontariuszy, opiekunów oraz osób psychicznie niepełnosprawnych, celem poprawy funkcjonowania społecznego
- wydawanie gazetek międzyklubowych
- integracja środowiska rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Województwa Śląskiego ( poprzez organizowanie grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, prowadzenie konsultacji rodzinnych).
- organizowanie ogólnopolskich zjazdów i konferencji naukowych, szkoleniowych poświeconych problemom osób chorych psychicznie.
- organizowanie szerokiej siatki wsparcia społecznego wokół rynku pracy na rzecz zatrudniania osób psychicznie chorych w Zakładach Pracy Chronionej oraz innych firmach na stanowiskach chronionych.

Więcej informacji na stronie : www.advitamdignam.org

 
   
Home Stowarzyszenie
Copyright © 2009 - Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"
Realizacja Krzysztof Krawczyk